रेशम फिरिरी,नेपालद्वारा जनकल्याण मावि, कावासोती-१ लाई साउण्ड सिस्टम हस्तान्तरण

November 2, 2022

नवलपुर, १६ कार्तिक २०७९ रेशम फिरिरी, नेपालद्वारा कावासोती नगरपालिका १ रिठ्ठेपानीमा रहेको जनकल्याण माविलाई नब्बे हजार रुपैयाँ बराबरको साउण्ड सिस्टम…

रेशम फिरिरी,नेपालद्वारा जनकल्याण मावि, कावासोती-१ लाई साउण्ड सिस्टम हस्तान्तरण
November 2, 2022

नवलपुर, १६ कार्तिक २०७९ रेशम फिरिरी, नेपालद्वारा कावासोती नगरपालिका १ रिठ्ठेपानीमा रहेको जनकल्याण माविलाई नब्बे हजार रुपैयाँ बराबरको साउण्ड सिस्टम…

रेशम फिरिरी,नेपालद्वारा जनकल्याण मावि, कावासोती-१ लाई साउण्ड सिस्टम हस्तान्तरण
November 2, 2022

नवलपुर, १६ कार्तिक २०७९ रेशम फिरिरी, नेपालद्वारा कावासोती नगरपालिका १ रिठ्ठेपानीमा रहेको जनकल्याण माविलाई नब्बे हजार रुपैयाँ बराबरको साउण्ड सिस्टम…

TOP