किशोरी अभियन्ताहरूलाई महिनावारी सरसफाइ तथा पुनः प्रयोग योग्य प्याड निर्माण तालिम

December 26, 2021

कावासोती । जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालद्वारा कावासोतीमा सञ्चालित किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रमका किशोरी साथी शिक्षक र किशोरी अभियन्ताहरूलाई महिनावारी…

किशोरी अभियन्ताहरूलाई महिनावारी सरसफाइ तथा पुनः प्रयोग योग्य प्याड निर्माण तालिम

कावासोती । जागृति बाल तथा युवा सरोकार नेपालद्वारा कावासोतीमा सञ्चालित किशोरी सशक्तीकरण कार्यक्रमका किशोरी साथी शिक्षक र किशोरी अभियन्ताहरूलाई महिनावारी…

TOP